Sportlovsöppet för Juniorerna

V9 24/2-1/3 Sportlov. Alla Juniorpass är öppna för alla nivåer! Dvs träning för alla Måndag-Söndag! Välkomna!